آموزش فکس سرور Cofax


سرفصل مفاهیم کارگاه های آموزش فکس سرور CoFax

مفاهیم اولیه فکس دیجیتال و تحت شبکه

  معرفی پروتکل های ارسال و دریافت Fax
آموزش نصب و راه اندازی فکس سرور CoFax
آموزش ارسال فکس از طریق ایمیل Email to Fax  
آموزش نحوه دریافت فکسها از طریق ایمیل Fax to Email  
تعریف IVR در فکس سرور CoFax
ایجاد گروههای کاری و کاربران و حدود دسترسی آنها
آموزش ارسال فکس گروهی
معرفی پروتکل Fax Over IP   یا FOIP
ارسال و دریافت فکس از طریق browser  
آموزش Fax Forwarding ( گردش فکس ها در بین کاربران شبکه )
آموزش آرشیو مکانیزه فکس و امکان جستجو در آن  
معرفی انواع روشهای Fax Routing
آموزش تنظیم اولیوت ها و ترافیک ورودی
 
      مدت دوره : 4 ساعت
     هزینه دوره : رایگان
     پيش نياز : +Network

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

لیست مشتریان مرکز فکس ایران: