تنظیمات IVR بر روی دستگاه فکس سرور کوفکس CoFax

شنبه 7 اسفند 1395


چگونه در دستگاه فکس سرور Cofax ، برای ارسال و دریافت فکس های سازمانی خود صدا(IVR)، قرار دهیم؟

یکی از اقدامات ضروری که هر دستگاه فکسی چه سنتی و چه مدرن مانند دستگاه های فکس سرور کوفکس بدان نیاز دارند تا در زمان ارسال و دریافت فکس سازگاری با دیگر دستگاه های فکس در مبدا و مقصد با هر نوع مکانیزم کاری برقرار شود، تنظیم و تخصیص صدا و یا IVR (Interactive Voice Response) برای خطوط فکس می باشد.

در دستگاه فکس سرور تحت شبکه کوفکس می توان برای ارسال و دریافت فکس یک IVR را به تفکیک برای هرکدام از خطوط فکس در نظر گرفت. دستگاه فکس سرور تحت شبکه کوفکس به عنوان تنها دستگاه فکس تحت شبکه ای که می تواند از یک خط فکس تا هشت خط فکس را به صورت همزمان  مدیریت نماید و برای هرکدام از خطوط فکس یک IVR مجزا در نظر بگیرد.

مزیت تخصیص صدا IVR برای ارسال فکس Cofax Send Voice

در واقع در زمان ارسال فکس برای مقصد ابتدا یک صدای از پیش تعریف شده سازمانی پخش می شود و سپس فکس را در مقصد دریافت می نمایند که از مزایای این امر این می باشد که بسیاری از فکس ها در مقصد ابتدا می بایست به صورت سخت افزاری استارت شوند سپس فکس را دریافت نمایند که در واقع مکانیزم هوشمند CoFax Send Fax Voice می تواند این مشکل را برای همیشه در مقصد و یا گیرنده بر طرف نماید و قبل از ارسال فکس برای گیرنده یک صدا جهت اگاه سازی و استارت فکس پخش می شود و پس از استارت دستگاه Cofax اقدام به ارسال فکس می نماید.

مزیت تخصیص صدا IVR برای دریافت فکس Cofax Recive Voice

همچنین برای دریافت فکس برای مبدا هم می توان یک صدا در نظر گرفت تا فرستنده قبل از ارسال فکس برای سازمانی که مکانیزم فکس تحت شبکه آن کوفکس می باشد صدایی را بشنود که می تواند اطلاعاتی را از داخلی افراد و کاربران در بخش های مختلف درون سازمانی هستند دریافت نماید و سپس اقدام به ارسال فکس برای هرکاری که داخلی آن برای فکس آماده است نماید. از مزایی این امر این میباشد که اطلاعات سازمانی و داخلی هر فرد برای دریافت فکس در قالب Cofax Received Fax Voice  قبل از دریافت هر فکسی برای فرستنده احراز میشود.

در واقع دستگاه سخت افزای فکس سرور تحت شبکه کوفکس Cofax Fax Server به عنوان یکی از پرفروش ترین و مجهز ترین دستگاه های فکس سازمانی، با سازگاری مستقل و مستقیم سرویس اکتیو دایرکتوری و تخصیص مجهز ترین سامانه IVR برای هر کاربر به ترتیب Send Voice و Receive Voice و پوشش دهی تمامی کاربران به همراه داخلی CoFax User Extention ، توانسته یک مدیریت یک پارچه و سرویس دهی منظم را در سامانه فکس دورن سازمانی در اختیار کاربران و مدیران قرار دهد.


برای دریافت جدید ترین اخبار فناوری اطلاعات به کانال تلگرام گروه پال نت بپیوندید.                                         Group Telegram Channel: @palnetgroup