تکنولوژی های جدید ESET

چهارشنبه 18 فروردين 1395


ESET Technology


امروزه Malware های مخرب بسیار پویا و مخرب توانسته اند از طریق پروتکل های محاسباتی خود و ترکیبی از چندین Signature هدف را تخریب نمایند. در اینجا شرکت امنیتی ESET با ابداع فناوری محاسباتی و الگوریتمی اجرایی با نام DNA Signatures توانسته درگاهی امنیتی برای جلوگیری از اقدامات Smart Malware ها به وجود آورد.

 ESET Technology| Malware| DNA Signatures| آنتی ویروس نود تکنولوژی


یعنی می تواند نحوه در هم پیچیدگی تمامی Signature های مخرب را محاسبه کرده و با استفاده از دیگر سیستم های امنیتی موجود در آنتی ویروس هایNOD مانند Network Attack protection، Reputation And Cache، Exploit Blocker، Advanced memory Scanner، Cloud Malware Protection System، Botnet Protection که هرکدام سرویس های امنیتی بسیار قوی و محکمی می باشند در حال حاضر خود را به عنوان برترین و موفق ترین آنتی ویروس امنیتی دنیا معرفی نماید.