فکس بدون کاغذ با پرامکانات ترین فکس سرور دنیا، کوفکس Cofax

يکشنبه 5 دی 1395


ارسال و دریافت فکس Fax بدون کاغذ

چگونه می شود با استفاده از امکانات شبکه های محلی Lan و اینترنت، هزینه دریافت فکس و ارسال Fax را به مرز صفر رساند؟

چطور میشود از هزینه های جاری خرید تونر و کارتریج دستگاه های فکس قدیمی خلاصی پیدا کرد؟

آیا می شود هزینه خرید کاغذ جهت ارسال و دریافت فکس های روزانه و اداری را حذف کرد؟

فکس بدون دستگاه سنتی فکس و بدون دخالت و درگیر شدن کاغذ چگونه است؟

این ها و سوالات بیشتری از این دست بخشی از دغدغه های یک مدیر است که در مجموعه تحت سرپرستی خود ماهیانه هزینه های زیادی را خرج ارتباطات از نوع فکس می کند.

فکس سرورهای تحت شبکه حرفه ای کوفکس Cofax سرور، امروزه با مستقر شدن در زیرساخت شبکه مجموعه یا سازمان، بدون درگیرکردن کاغذ و سایر اقلام مصرفی در شیوه های قدیمی ارسال و دریافت فکس، وظیفه مدیریت فکس شرکت ها را به شکلی کارآمد و بهینه را دارند.


مشاهده استقرار راهکار فکس بدون کاغذ در شرکت های بزرگ و کوچک