معرفی سیستم اتوماسیون اداری تحت وب فراگستر

شنبه 23 آذر 1392


سیستم  اتوماسیون اداری تحت وب  فراگستر بارویکرد مکانیزاسیون تعاملات اداری درشرکتها وسازمانهای متوسط وبزرگ طراحی وارائه شده است. ازاولین نسخه این محصول که ازسال 1380 روانه بازار گردید تانسخه جاری آن که بانام تجاری   Web Office  شناخته میشود، سیر تکامل وجامعیت سیستم بارویکرد دواصل سادگی درکاربری وسرعت نرم‌‌افزار، همواره درتمامی مراحل تحلیل وطراحی، مورد توجه ویژه‌ای واقع شده است.

همچنین ارائه  راهکار واقعی مدیریت جریان کار درپیشرفته‌ترین نسخه این سیستم یکی دیگر ازافتخارات فراگستر میباشد که هم‌اکنوندرسازمانها وشرکتهای معتبر، بعنوان راهکار واقعی وجامع مدیریت گردش کار شناخته شده وبه بهره‌برداری رسیده است. این راهکار امکان پیاده‌سازی زیرساختهای اطلاعاتی مبتنی بر انواع فرایندرا دربستر اتوماسیون اداری فراگستر فراهم آورده است.  
سیستم اتوماسیون اداری فراگستر دارای زیرسیستمهای 
مدیریت گردش مکاتبات ودبیرخانه تحت وب ،  مدیریت فاکس ،  مدیریت ایمیل وپیامک ، کارتابل آفلاین ،  دانشنامه سازمانی ،  رسانه سازمانی  و  سامانه تبادل فایل  میباشد.

درجدیدترین نسخه این محصول (نسخه موبایل) امکان بهره‌برداری ازکارتابل اتوماسیون اداری برروی  گوشیهای هوشمند وTabletها دراختیار کاربران قرار گرفته است.