مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دیجیتال

يکشنبه 8 آذر 1394


بهترین شیوه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در جهان

ITIL or  Information Technology Infrastructure Library

 

ITIL مجموعه‌ای از تجاربیات مدیران فناوری اطلاعات در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف در سراسر دنیاست که برای مدیریّت زیرساختهای IT و به منظور دریافت بهترین ارزش از آن‌ها با درک اینکه چه نقش‌ها، سیاست‌ها، راهبردها، فرایندها و کارکردهایی برای این مدیریّت باید در نظر گرفته شود، طراحی شده است.

 

پایان نامه نقش فناوری اطلاعات | بازاریابی الکترونیک |

شاید اصلی‌ترین نیازی که مدیران فناوری اطلاعات را به سمت آشنایی با ITIL و استفاده از مفاهیم و روش‌های آن در مدیریت فناوری اطلاعات ترغیب نموده است “ ایجاد آمادگی برای بهترین مواجهه با تغییرات درونی و بیرونی کسب و کار در فضای مجازی ” است.

 

مطابق با آخرین نسخه ارائه شده ITIL، 5 روش بکر مدیریتی زیر برای ارائه خدمات شبکه روز دنیا معرفی شده است: 

Service Strategy ، Service Design ، Service Transition ، Service Operation ، Continual Service Improvement