لیست انواع خدمات و سرویس های شبکه

سه شنبه 24 آذر 1394


لیست وظایف شرکت پشتیبان شبکه

نصب و راه اندازی شبکه | خدمات و سرویس | نگهداری و پشتیبانی از شبکه | سرورها و سرویس های شبکه


تعدادی از سرویس های مورد انتظار کمپانی ها و شرکت ها و سازمان ها در بستر شبکه:

● تبدیل نام دامنه به IP از طریق DNS در جهت مبادلات اطلاعات در بستر اینترنت با توجه به شرایط و سرویس های گوناگون

● دسترسی از راه دور به اینترنت و شبکه و اطلاعات داخلی شرکت, به عنوان مثال از طریق موبایل و ایجاد کانکشن VPN

● ارتباطات ایمیلی در بستر شبکه داخلی و خارجی با توجه به نیاز و سیاست سازمان

فایل Sharing

Database پایگاه داده نرم افزارهای کسب و کار برای ذخیره سازی دیتا

● انتقال فایل Transfer

● صدا بر روی بستر آی پی Voip تماس های ویدئویی، صوتی و فکس و متن

● ایستگاه تقویت کننده چت در اینترنت IRC

خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه