ارتباط سرور Active Directory با ایمیل سرور سازمان

دوشنبه 30 آذر 1394


امکان سینک شدن میل سرور Exchange با DC

 

مایفکس myfax | فکس سرور شبکه | sync | Exchange

قبل از نصب Exchange server 2016 در طول یک پروژه، اول باید اکتیو دایرکتوری را برای دستگاه نصب کرد، مراحل آماده سازی برای اکتیو دایرکتوری را در طول نصب برنامه نیز می توان راه اندازی کرد. مراحل نصب اکتیو دایرکتوری برای اولین بار به طور خودکار اتفاق می افتد تا زمانی که شرایط در حالت ثابت قرار می گیرد. کاربران این برنامه قبل از راه اندازی و نصبExchange Server  2016 ، نیاز Active Directory و Domain دارد. Active Direvtory اطلاعات در مورد Mailboxes مشتریان خود را مدیریت وExchange Server   مشتریان خود را به صورت متمرکز مدیریت می کند.