فکس کلود Fax Cloud

يکشنبه 6 دی 1394


زیر ساخت فکس بر پایه کلود Cloud Fax

 

مجازی ‌سازی تكنولوژی جدیدی است كه هر كاربر كامپیوتری می‌تواند از مزایای آن بهرمند شود.

   زیر ساخت فکس بر پایه کلود Cloud Fax | فکس ابری یا کلود فکس | Cloud Base Fax

مجازی‌سازی به عنوان یك راه حل مفید و سودمند برای مدیریت IT در راستای كاهش هزینه، افزایش كارایی، انعطاف پذیری و بهره‌ وری از سخت افزارها در سازمان به کار گرفته می شود. با پیداییش تکنولوژی Virtualization مفهوم جدید تحت عنوان کلود کامپیوتینگ یا ابر مجازی Cloud Computing مطرح شده است.

دنیای فناوری اطلاعات به سمتی می رود که بتواند امکانی را فراهم کند که استفاده از سخت افزارها، نرم افزارها و اطلاعات ناهمگون با کمترین مشکل انجام شود. فکس ابری یا کلود فکس Cloud Base Fax نیز یکی از راه حل های جدید و روبه رشد دنیای مجازی سازی است.