نرم افزار کاربردی Elastix برای صدا و فکس

يکشنبه 11 بهمن 1394


فکس نرم افزاری

Elastix نرم افزار ارتباطات یکپارچه سرور می باشد که باعث همکاری  IP PBX، ایمیل، IM و فکس می شود. Elastix یک رابط وب دارد که شامل قابلیت هایی مانند نرم افزار مرکز تماس با پیش بینی شماره گیری می باشد.

Elastix | VoIP | ارتباطات یکپارچه | مدیریت تماس ها

PBX تلفن های داخلی درون شرکت را به شبکه عمومی PSTN متصل می کند. آخرین گرایشات PBX در توسعه سیستم تلفن VoIP می باشد.

برخی از امکانات Elastix بر روی PBX شامل ضبط صدا، مرکز تماس با اتاق های مجازی، پشتیبانی از SIP و IAX، انعطاف پذیری و قابل تنظیم بودن سیستم تلفن گویا IVR و ...می باشد.

برخی از امکانات Elastix بر روی FAX از قبیل سفارشی سازی فکس به ایمیل، کنترل دسترسی به کلاینت های فکس و ارسال فکس از طریق رابط وب و ...