بهترین سرویس ایمیل در سال 2016 کدام است؟

چهارشنبه 28 بهمن 1394


Google GmailGmail دارای سبک، طراحی Minimalist برای نمایش می باشد که توسط صندوق ورودی گرفته شده است. در یک زمان شما می توانید از صندوق پستی و ایمیل خود به صورت هم زمان استفاده کنید، اما یکی از ویژگی های جدید آزمایشگاه تجزیه نمایش افقی یا عمودی صندوق دریافت و نمایش ایمیل در یک نیمه ارائه شده است.

ارسال ایمیل | دریافت ایمیل و فکس | فکس سرور | myFax | فکس تحت شبکه

پوشه ها برای سازماندهی پیام ها پشتیبانی نمی شود اما به جای Labels که مشخص کننده  نوع کار و یا نام ونام خانوادگی فرستندگان است مورد استفاده قرار می گیرد. با کلیک روی Labels لیست تمام پیام با Labels آن، صرفا برای ارائه شیوه های برتر در ارتباطات سازمانی مختلف و سازماندهی ایمیل در سیستم ها، سیستم Gmail با تغییرات اجمالی در سیستم مدیریتی این برنامه، بازده بیشتر و موثری را ارائه می کند. Gmail به طور خودکار می تواند پیام های با محتوای Content Into Primary ،Social ،Promotion و به روز رسانی ها و انجمن ها به صورت یکپارچه مرتب سازی کند و در دسترس استفاده کنندگان قرار دهد. Themesرابط کاربری برایWeb Browser و گزینه ای برای استفاده از هر تصویری برای پس زمینه وجود دارد. رابط کاربری درAndroid و IOS کمی متفاوت است، اما به خوبی طراحی شده و آسان در دسترس کاربران قرار گرفته و مورد استفاده می باشد.