سیستم های VoIP شرکت ها را از حمله هکرها در امان بداریم

يکشنبه 2 اسفند 1394


کمک  VoIP phone به هکر ها برای استراق سمعهکر ها به تازگی برای نفوذ به حریم شخصی کاربران توانسته اند با به دست آوردن سیستم امنیتی و رمز های عبور بسیار ساده ساختار های VoIP سازمانها، استراق سمع نمایند. با استفاده از یک مکانیزم ساده در بدست آوردن کلمات عبور پیش فرض ضعیف، مهاجمان می توانند کنترل VoIP را به دست گرفته و ایجاد و دریافت تماس ها و انتقال این تماس ها بر روی خطوط نا امن را هدایت نمایند. جلوگیری از تماس های دریافتی، در سکوت پاسخ دادن به  شمارههای ویژه و مخفیانه گوش دادن مکالمات کاربر از جمله نیاز های هکر ها می باشد.

ارتباطات صوتی | ارسال و دریافت پیام | کاربرد ویپ | ارتباط متنی

مواردی از این قبیل نفوذ ها در کمپانی های بزرگ دنیا حتی مانند سازمان بورس آمریکا، سفارت خانه ها اتفاق افتاده که در حال حاضر متخصصین امنیت IT به دنبال پیاده سازی راه کار هایی برای ارتقاء سطح امنیتی حتی در زمان ساخت دستگاه های VoIP می باشند.