از هر 3 سرور سخت افزاری داده یکی زامبی است

پنجشنبه 4 تير 1394


تهدیدات سرورهای فیزیکی شبکه

fax server | فکس سرور | خانه فکس | مرکز fax af;i | t;s sv,v jpj af;i | خرید فکس سرور | ئغبشط | myfax lhdt;s | پشتیبانی آنلاین فکس | تفاوت نرم افزاری با سخت افزاری فکس


بر اساس تحقیقات  تازه  انجام  شده  30%  از تمام سرورهای فیزیکی در  سرورهای  داده  در حالت کما به سر می برند  و  یا صرفا انرژی مصرف می کنند و یا  هیچ  اطلاعات مفیدی  دریافت  نمی کنند ، نکته ی  جالب توجه این  است  که  از سال  2008 که مطالعه ای  در این زمینه صورت گرفته بود  این درصد  تغییری  نکرده است   ، و این  موضوع با توجه  به  افزایش  روز  افزون سرورها  و اتلاف انرژی  توسط آنها مسئله ی مهمی است اما  محققین اعلام امیدواری  کردند  که  با  راه کارهای  بهینه سازی انرژی  و  دور ریختن  این زامبی  ها می توان تا 40% این اتلاف را کاهش داد.

دستگاه های سخت افزاری, نرم افزاری, تفاوت, فرق, مقایسه, network fax server, nd[djhg t;s, t;s sv,v, lhdt;s, lhd t;s, ovdn t;s sv,v, خرید سرور فکس myfax فکس سرور ، دستگاه فکس سرور، دستگاه فکس تحت شبکه | فکس سرور دستگاه فکس سرور دستگاه فکس تحت شبکه فکس تحت شبکه، فکس سرور اتوماسیون اداری ، فکس اتوماسیون ، فکس سرور اتوماسیون ، سیستم فکس | فکس سرور , فکس تحت سبکه , فکس سرور شبکه , فکس | کارگاه آموزشی رایگان راهکارهای فکس سرور | فکس سرور تحت شبکه | خانه fax | مرکز فکس | پشتیبانی فکس شبکه ای | مایفکس | myfax