خطرات متفاوت ارسال و دریافت فکس هوشمند بر روی ساعت های هوشمند

يکشنبه 25 مرداد 1394


ساعت های هوشمند خطرهای متفاوتی را در دریافت و ارسال ایمیل و فکس و ... از خود نشان می دهند

 پیامک صوتی فکس | سرویس ابری و هوشمند | سامانه فکس هوشمند | ارسال گروهی فکس هوشمند | سيستم هوشمند مديريت ارسال و دريافت فکس | نرم افزار ارسال و دریافت گروهی فکس هوشمند

مشتریان ساعت های هوشمند را بر اساس  متناسب بودن موبایل خود تهیه می کنند تا نه تنها اطلاعات سلامتی خود را دنبال کنند بلکه بتوانند به ایمیل ، شماره تلفن ها و اپلیکیشن های خود دسترسی داشته باشند.این در حالی استکه با جفت شدن اپلیکیشن به ساعت احتما خطر هایی مانند دسترسی به اطلاعات شخصی فرد و محتوی cache بالا می رود و ساده ترین راه برای پایین آوردن این ریسک گذاشتد پسورد است.

  پیامک صوتی فکس سرویس ابری و هوشمند سامانه فکس هوشمند ارسال گروهی فکس هوشمند سيستم هوشمند مديريت ارسال و دريافت  فکس هوشمند فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین زیر سیستم ارسال و دریافت فکس  FAX