موزیلا برنامه ای برای ایجاد صفحات وب در گوشی های هوشمند ارائه می دهد.

چهارشنبه 4 شهريور 1394


موسسه موزیلا می خواهد مطمئن شود وب بقایای یک پلتفرم است که در آن هر کس فقط توانایی ایجاد یک مکان برای استفاده از اطلاعات و خدمات را دارد.
Customer Interaction Center Interaction Fax Feature List, فکس هوشمند, ارسال فکس انبوه, دریافت فکس انبوه

سازمان های غیر انتفاعی نرم افزاری ساده برای استفاده از دستگاه های اندروید به نام web maker منتشر کرده است که به کاربران اجازه ایجاد صفحات وب و برنامه های ساده ازز گوشی های هوشمند خود را می دهد که به سرعت تبدیل به تکنولوژی غالب مورد استفاده از اینترنت به ویژه در کشور های کمر ثروتمند می شود.