شرکت بدون کاغذ با راهکار های جدید فکس سرور شبکه ای Digital Fax Servers

دوشنبه 8 دی 1393


راه حل های یک شرکت و سازمان بدون کاغذ Paperless Office

در قرن 21 و در عصر جاری آنچه ذهن بسیاری از شرکت های مختلف را به خود درگیر کرده اینست که آیا می شود ادارات و سازمان های مختلف روزی بدون کاغذ شوند و در واقع تمامی اسناد و مدارک را به صورت دیجیتال ارائه دهند یا خیر؟
بدون کاغذ با راهکار های جدید فکس سرور شبکه خانه فکس ایران خدمات مشاوره ای مرکز فکس ایران Fsx Server

در زیر مراحل و شیوه هایی بیان شده است که می تواند ما را به این ایده سودمند نزدیک تر کند.


1 : به اشتراک گذاری اسناد و مستندات داخلی شرکت : تا جایی که می توانید اسناد و مدارک را در شبکه های کامپیوتری داخلی شرکت به اشتراک بگزارید از پرینت و چاپ بی مورد مدارکخود داری کنید.
2 : دریافت و پرداخت بدون کاغذ : سعی کنید سیستم های مالی و حسابداری مجموعه تان را جوری بپینید که بدون کاغذ و فاکتور و از این قبیل مدارک کاغذی فعالیت داشته باشند.
3 : آرشیو دیجیتالی و شبکه ای : آرشیو الکترونیکی را جایگزین فایل ها و کمد ها و کشو های سنتی کنید و تمامی داده ها را به صورت دیجیتال پشتیبانی و بایگانی کنید.
4 : تشکیل جلسان آنلاین و کنفرانس : جهت آموزش های راه دور و سیستم های مختلف کاغذی انتشاراتی، از تکنولوژی های جدید مخصوصا سیستم ویدئو کنفرانس و تله کنفرانس تحت شبکه استفاده کنید.
5 : اسکن و فکس دیجیتال : مدارک و اسناد تان را از طریق اسکنر تبدیل به نسخه های دیجیتال کنید و پس از آن از فکس سروهای تحت شبکه جهت ارسال آن استفاده نمایید.

شرکت مهندسی شبکه پال نت با تجربه ای عملی و آکادمیک در این حوزه و فراهم آوردن ابزارهای لازم و طراحی زیرساخت مناسب این کار قادر است ارگان ها و سازمان های بزرگ را در این مسیر دوری گزیدن از کاغذ یاری دهد.

Paperless Office سرور های فکس - شبکه هوشمند فکس سرور هوشمند دیجیتال شبکه ای خانه فکس ایران راهکار بدون کاغذ شرکت های ارائه کننده سرورهای سخت افزاری fax network digital bizfax myfax bavo fax