کاربرد سرور ارتباط سیسکو UCS

سه شنبه 13 بهمن 1394


سرور سیسکو UCS، بسیار ساده با معماری و طراحی مدیریت مرکز Data را پشتیبانی می کند و کاهش تعداد دستگاه های خرید، استقرار، حفظ و نگهداری اطلاعات و بهبود سرعت انتقال Data می باشد.

سیسکو | سرور های سیسکو | امنیت با Cisco | UCS

Modular Server : UCS M-Series

سیسکو UCS معماری و مدیریت طراحی و بررسی نیاز های برنامه های کاربردی انبوه موازی با حجم کار Platform ها بسیار کارآمد می باشند برای وظایف Praallelized Workloads مانند: Cloud، Hpc و بازی های آنلاین.

Blade Servers : UCS B-Series and Options

بهبود عملکرد سرور با انعطاف پذیری و معماری با مقیاس دقیق که کل هزینه خود را از Ownership کاهش می دهد.

سرور Cisco UCS C-Series Rack

بهبود هزینه های مالکیت TCO و افزایش کسب و کار و تراکم سرور برای مجازی سازی در سطح تولید و زیر ساخت های وب و کارت رابط برای یکپارچگی فن آوری  برای محیط سرور

Server Adapters : Cisco UCS Server I/O, Storage Accelerators, and GPUs

سرور Cisco سری Cisco UCS B-Series Blade، برای رابط های مجازی تا GB80 در ثانیه پهنای باند در کل سرور در اختیار کاربر قرار می دهد که اتصال آن برای شبکه، SAN و System Management می باشد.