نصب و راه اندازی و آموزش و پشتیبانی فکس سرورهای مختلف Fax Servers

شنبه 2 آذر 1392


نصب و راه اندازی و آموزش و پشتیبانی فکس سرورهای مختلف Fax Servers


راه اندازی انواع فکس سرور با امکانت کامل قابل برنامه ریزی

- امکان فرستادن فکس از طریق شبکه

- سیستم کامل گزارش گیری از فکس های گرفته شده و دریافت شده

- امکان دریافت فکس از طریق ایمیل

- امکانات مدیریتی کامل برای ارسال فکس

- امکان حذف کامل دستگاههای سخت افزاری فکس

- کاهش مصرف کاغذ

- دریافت و ارسال فکس به صورت REMOTE و از طریق اینترنت