درباره سرور فکس تحت شبکه Fax Server

شنبه 2 آذر 1393


سرور فکس     Fax Server

 

فکس سرور تمام ارتبـاطات فکس یـک سازمان را بـدون استفاده از کـاغذ و یا دستگاه های مخصوص فکس انجام می‌دهد و بر اساس معماری Server-Client طراحی شده، که می تواند بار ترافیکی بسیار سنگین، نظیر دهها ارسال و دریافت همزمان فکس را پشتیبانی نماید. بـا استفاده از فکس سرور، فکس‌ها به طور هوشمند به خارج از سازمان ارسال می‌شوند و فکس‌های ارسال شده به سازمان نیز از همین طریق دریافت شده و در سازمان توزیع می‌شوند. کاربران در هر موقعیتی بدون نیاز به نصب کردن یک نرم افزار خاص برای ارسال فکس، می توانند فکسها را مشاهده و به دیگران ارسال کنند

 

برای ارسال فکس کافی است از درون هر نرم افزار فرمان چاپ را صادر کرده و با استفاده از چاپگر مجازی فکس که در کامپیوتر کاربر نصب شده است، آن را چاپ نمود. با این کار به جای چاپ کاغذی، سند فکس می شود

 

راه حل بسیار ساده دیگر استفاده از امکان سرویس ایمیل به فکس می باشد که در این حالت کاربران همانند ارسال ایمیل سند مورد نظر خود برای فکس را به ایمیل خود ضمیمه کرده و در آدرس گیرنده شماره تلفن فکس مقصد را وارد می نمایند .

 

برای دریافت فکس از خطوط تلفن متصل به کارت های رابط خط شهری نصب شده بر روی سرور استفاده می شود. فکسها از طریق این رابط ها دریافت شده و پس از آنالیز در فکس سرور به ایستگاه کاری مورد نظر به صورت یک سند تصویری ارسال می شوند .