نسل جدید دستگاه فکس Fax Device

شیوه های جدید دریافت و ارسال فکس از طریق دستگاه های مدرن Fax Server

از زمان پیدایش دستگاه فکس که همزمان با خلق تکنولوژی تلفن بود، سال ها می گذرد و با ظهور تکنولوژی های جدید شیوه های ارسال و دریافت فکس نیز دچار تغییرات زیادی شد. روش ارسال و دریافت فاکس از پشت دستگاه سنتی aFax جای خود را به مدل نرم افزاری این شیوه و از طریق ارسال فکس با کامپیوتر داد و با گذشت زمان و با ظهور دستگاه های فکس سخت افزاری روش های جدیدتری نیز پدیدار شد که امکانات بیشتری را نیز از سایر شیوه های ارسال و دریافت فکس در اختیار کاربر قرار می دهد.
ارسال و دریافت فکس از طریق شبکه Network و اینترنت Internet و ارسال و دریافت فکس از طریق دستگاه تلفن همراه و موبایل Mobile Fax شیوه های جدید مدیریت فکس های سازمان می باشد که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد.
mobile fax موبایل فکس | فکس همراه | خودکار فکس | اتوماتیک فکس سرور

نسل جدید فکس سرور | مدل فکس سرور | فکس همراه | mobile fax | فروش فکس سرور | خرید فکس سرور | شیوه های جدید فکس | شرکت مهندسی شبکه