E-FAX سریع ترین و ایمن ترین راه فکس

درباره فکس الکترونیک Digital Network FAX

eFax به شما اجازه میدهد که از طریق اینترنت با دسترسی داشتن به ایمیل (حتی از طریق تلفن همراه شما ) به ارسال و دریافت فکس بپردازید. دیگر آن حجم کاغذها و دستگاهای قدیم حذف میشود. با eFax ، دریافت فکس بسیار آسان تر از بازکردن ایمیل خواهد شد.

شما یک ایمیل با یک   PDF و یا فایل پیوست TIF به آدرس ایمیل خود دریافت خواهید کرد و همچنین میتوانید در هرکجای دنیا که هستید به فکس خود از طریق ورود به حساب eFax  خود دسترسی پیدا کنید.

 درباره فکس الکترونیکی | درباره ارسال فکس و دریافت فکس اینترنتی |  ارسال فکس و دریافت فکس اینترنتی |  ارسال فکس و دریافت فکس اینترنتی | فکس الکترونیکی - دریافت فکس اینترنتی - ارسال فکس