چرا فکس سرور CoFax

چرا فکس سرور CoFax


cofax | fax server | digital fax | فکس تحت شبکه | فکس سرور | khane fax | مرکز فکس

 کمپانی CoFax بزرگترین کمپانی تولید فکس در دنیاست.
  تمامی فکس سرورهای CoFax دارای پورت USB می باشند که اغلب فکس سرورها فاقد این پورت مهم و پرکاربرد هستند.
  فکس سرورهای CoFax دارای مدل های 3 پورت و 8 پورت نیز می باشند که هیچ تولید کننده دیگر فکسی این مدل ها را ارائه نمی دهد.
  فکس سرورهای CoFax امکان یکپارچه شدن با DC و اکتیودایرکتوری جهت احراز هویت کاربران دریافت کننده  و ارسال کننده فکس را ارائه می دهد.
 فکس سرورهای CoFax بیشترین مقدار حافظه را جهت ذخیره فکس های دریافتی در بین انواع فکس سرورهای دنیا در اختیار قرار می دهد.

مشاهده مدل های مختلف فکس سرور CoFax